Cwcis ar Wasanaeth Swyddi a Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru

Rydym yn defnyddio platfform Oleeo i reoli eich cais. Gall Oleeo fonitro eich defnydd or wefan hon a chofnodi eich cyfeiriad e-bost at ein dibenion mewnol. Gellir gwneud hyn trwy cwcis. Maer wefan yn defnyddio cwcis ich gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill y wefan neu fel rhan o ddiogelwch y wefan hon. Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn nin eu rhoi ar eich cyfrifiadur. Bydd unrhyw gwci a osodwn yn cynnwys gwybodaeth ar hap ond unigryw a fydd yn dod i ben pan fyddwch chin caur porwr. Nid ywr cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol neu sensitif. Dim ond pan fydd y porwr yn anfon ceisiadau am dudalennau gwe newydd at y gweinyddwyr y gall y wybodaeth cwci cael ei ddefnyddio - ni fydd y porwr yn caniatáu ir cwci gael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall. Bydd y wybodaeth cwcis bob amser yn cael ei diogelu gan amgryptio cryf pryd bynnag y bydd y cynnwys yn cael ei anfon atom.

Maer cwcis canlynol, y gallwn eu gosod ar blatfform Oleeo, yn hanfodol ar gyfer gweithrediad cywir a diogel y wefan.

  • Tocyn Csrf: Maer cwci hwn yn ein helpu i sicrhau eich preifatrwydd trwy ddiogelu yn erbyn unrhyw barti anawdurdodedig rhag ceisio cyflwyno gwybodaeth ar eich rhan heb yn wybod i chi.
  • wcn_session: Os ydych chin mewngofnodi, maer cwci hwn yn caniatáu inni gofio eich bod wedi darparu manylion mewngofnodi ac yn gallu cysylltu pob mewnbwn pellach gydach cyfrif mewngofnodi. Os na fyddwch yn mewngofnodi, yna maer sesiwn cwci yn caniatáu i ni gysylltu unrhyw wybodaeth rydych chin ei nodi ar wahanol dudalennau tra ar ein gwefan fel y gallwn, os byddwch chin mewngofnodi yn ddiweddarach, gofnodir wybodaeth honno yn erbyn eich cyfrif defnyddiwr.

  Rwy’n cydsynio i ddefnyddio cwcis neu nodweddion tracio eraill er mwyn manteisio i’r eithaf ar fy mhrofiad.