Diolch am eich diddordeb yn Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at gael eich cais.

Defnyddiwch y dolenni yn y bar gwe-lywio i chwilio am y cyfleoedd a’r digwyddiadau sydd gennym ar hyn o bryd, a gwneud cais ar eu cyfer. Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu:

  • gweld statws unrhyw geisiadau sydd wedi’u cwblhau.
  • creu negeseuon hysbysu.
  • gweld yr holl negeseuon yr ydym wedi’u hanfon atoch chi.
  • trefnu cyfweliadau.
  • diweddaru eich gwybodaeth bersonol.

Ewch i’r Ganolfan Gymorth os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os cewch anawsterau technegol wrth ddefnyddio’r safle.